خیلی خوشحاااااالم از اینکه تو به دنیای اومدی٬تو 

دنیا فهمید که تو انگار نیمه گمشدمی ٬تو

زندگی خیییلی خوبه چون که خدا تورو داده 

روز تولدم برام فرشته شو فرستاااااده

خدا مهربونی کرد تورو سپرد دست خودم 

دستتو گرفتمو فهمیدم عااااااشقت شدم

تو نمیومدی پیشم من عااااشق کی میشدم 

به خاطر اومدنت ی دنیا ممنون توام 

خدا مهربونی کرد.......

منبع اصلی مطلب : £دلتنگی های عاشقانه£
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : عاشقشم